تنظیف کوچه های سطح شهر در راستای اجرایی طرح استقبال از بهار در حال انجام می باشد.

 

گزارش تصویری از  عملیات تنظیف کوچه های سطح شهر

photo_2017-03-07_08-39-21 photo_2017-03-07_08-35-12 photo_2017-03-07_08-38-56

این خبر را به اشتراک بگذارید :