در پی ناپایداری های جوی روز گذشته ،شهردار با حضورمعاون خدمات شهری ، طی چندین مرتبه از نقاط مختلف شهر بازدید کردند .
در این بازدید کانال های آبهای سطحی، خیابانها و کوچه های آسیب پذیر و دارای نواقص مورد بررسی قرار گرفت تا در آینده راهکارهای لازم جهت برطرف کردن مشکل در نظر گرفته شود.

IMG_2391 IMG_2430 IMG_2398

این خبر را به اشتراک بگذارید :