بازدید عفت شریعتی نماینده شهرستان های زرند و کوهبنان از روند عملیات اجرایی پروژه های در دست اقدام شهرداری کوهبنان

بازدید عفت شریعتی نماینده شهرستان های زرند و کوهبنان از روند عملیات اجرایی پروژه های در دست اقدام شهرداری کوهبنان

🔶عفت شریعتی نماینده شهرستان های زرند و کوهبنان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر، دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از روند عملیات اجرایی سه پروژه در دست اقدام شهرداری ( بازسازی و بهسازی بوستان مقبره آخوند، تجهیز و بازسازی کارخانه آسفالت و  پروژه جدول گذاری خیابان فردوسی ) بازدید کرد.
🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در بازدید از پروژه بهسازی و بازسازی بوستان مقبره آخوند بیان داشت: بوستان مقبره آخوند از ظرفیت های بسیار بکر شهر کوهبنان است که متاسفانه عملیات اجرایی این پروژه به دلایلی متوقف شده بود که از دوماه اخیر به صورت ویژه در الویت کار قرار گرفت و امیدواریم با جذب اعتبارات لازم بتوانیم به زودی این پروژه را به اتمام برسانیم.
🔶شهردار کوهبنان در بازدید از پروژه بازسازی و تجهیز کارخانه آسفالت بیان داشت: یکی از نیازهای اساسی در راستای اجرای طرح نهضت آسفالت و جامع عمل پوشاندن به دغدغه و خواسته اصلی مردم که آسفالت معابر می باشد، راه اندازی کارخانه آسفالت است که متاسفانه به دلایل زیست محیطی و قضایی این کارخانه تعطیل و بسیاری از تجهیزات آن به سرقت رفته است.
🔶احمد محمدی اظهار داشت : تجهیزو راه اندازی کارخانه آسفالت مستلزم اعتبار زیادی می باشد که امیدواریم به همت و حمایت ویژه نماینده محترم بتوانیم بودجه لازم را جذب و با راه اندازی کارخانه آسفالت شاهد شروع نهضت آسفالت در شهر کوهبنان باشیم.
🔶در پایان این بازدید دوساعته ،پروژه جدول گذاری خیابان فردوسی با متراژ ۶۰۰ مترطول مورد بازدید قرار گرفت.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان