بازدید شهردار،محترم، جناب دکتر احمد محمدی از روند کارهای عمرانی شهرداری.

💥بازدید دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان به همراه مهندسین واحد فنی و شهرسازی از روند عملیات اجرایی زیر سازی و جدول گذاری بلوار خروجی میدان امام خامنه ای

  • 📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان