اولین دوره آموزشی رفتار شناسی حریق ویژه پرسنل آتش نشان شهرداری های کوهبنان و کیانشهر برگزار شد

💥اولین دوره آموزشی رفتار شناسی حریق ویژه پرسنل آتش نشان شهرداری های کوهبنان و کیانشهر به میزبانی شهرداری کوهبنان، امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس شهرداری برگزار گردید.

💥این دوره آموزشی در راستای افزایش سطح آگاهی و مهارت آتش نشانان با پیگیری دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان و هماهنگی و همکاری دفتر امورشهری و شوراهای استانداری وسازمان همیاری شهرداری های استان کرمان با تدریس مهندس محمدجواد بلوردی برگزار شد.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان