انجام فرش موزائیک پیاده رو

 

 

💢انجام موزائیک فرش پیاده روها با مشارکت مردمی

 

✨ دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان :

 

🔹پیاده روسازی معابر ایمنی را برای عابران پیاده به ارمغان می آورد، هدف پیاده رو سازی تسهیل در امر عبور و مرور عابرین پیاده،افزایش زیبایی منظر شهری و بهسازی زیرساخت های شهری است.

 

🔸بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری در نظر دارد درخیابان های اصلی و فرعی شهر جهت موزائیک درب مغازه و منازل بصور مشارکتی با شرایط در اختیار گذاشتن موزائیک رایگان از سوی شهرداری و تامین سایر مصالح و اجرا توسط مالکین با نظارت عالیه توسط شهرداری اقدام نماید.

 

🔸لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت در خواست به واحد فنی شهرداری مراجعه نمایند که درخواست بررسی و در صورت صلاحدید واحد فنی، موزائیک رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .

 

🔹امیدواریم که شهروندان فهیم کوهبنان با مشارکت خود ما را در اجرای دیگر طرح‌ها و برنامه‌های حوزه مدیریت شهری در راستای توسعه دیار کوهبنان همراهی نمایند.

 

🔸 گزارش اجرای عملیات موزائیک پیاده روها که به صورت مشارکتی در ماههای قبل انجام شده است جهت اطلاعات شهروندان در ادامه منتشر می شود .

 

💢 اجرای عملیات فرش موزائیک بولوار برهان الدین از تقاطع نیروی انتظامی به سمت بولوار شیخ ابوسعید

 

✨ دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان :

 

🔹جهت رفاه و آسایش شهروندان و تردد عابرین پیاده پروژه موزاییک فرش پیاده رو بولوار برهان الدین از تقاطع نیروی انتظامی به سمت بولوار شیخ ابوسعید در حال انجام می باشد.

 

🔸اعتبارات این پروژه از منابع داخلی شهرداری تامین شده است و توسط عوامل اجرایی شهرداری در حال اجراست و از آنجایی که بولوار مذکور یکی از بولوارهای اصلی شهر و همچنین محل عبور و مرور تعداد زیادی از شهروندان می باشد تمام توان خود را بکار خواهیم بست در راستای ارتقا سیمای شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان، مطابق بودجه سالیانه نسبت به اجرا و تکمیل فرش موزائیک این پیاده رو اقدام شود .

 

🔹امید می‌رود که با اجرای این طرح ها وپروژه های عمرانی که در سطح شهر در حال انجام می‌باشد و همچنین همکاری و همدلی مسئولان و شهروندان در حفظ و نگهداری مبلمان شهری و فضای سبز شهری بتوانیم شهر کوهبنان را به جایگاه واقعی خودش برسانیم.

 

💢 اجرای عملیات فرش موزائیک پیاده روها به صورت مشارکتی _به روایت تصویر

 

🔻 بولوار صدوقی

🔻بولوار شیخ ابوسعید

🔻 خیابان معلم_بولوار کشاورز

 

💥شهرداری برای اجرای طرح موزائیک مشارکتی، موزائیک رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهد، شهروندانی که تمایل به مشارکت دراین طرح را دارند می توانند به واحد فنی شهرداری مراجعه نمایند،پس از بررسی درخواست در صورت صلاحدید موزائیک رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .

 

 

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان