شرح وظایف امور مالی و حسابداری :

 تنظیم متمم بودجه و ارسال آن جهت تصویب شورای محترم

 تنظیم بودجه هر سال بر اساس برنامه میان مدت و ارسال آن جهت تصویب به شورای محترم

 تهیه و تنظیم بیلان مالی و تفریغ بودجه

 بررسی و تنظیم اسناد هزینه مالی 

 محاسبه و پرداخت بدهی پیمانکاران براساس قراردادهای منعقده و صورت جلسات تنظیمی

 پرداخت بهاء اجناس ، کالاها و لوازم یدکی و همچنین سایر ملزومات مورد نیاز توسط واحد کارپردازی و اخذ مدارک تنظیمی جهت کنترل فاکتورها و درخواستهای خرید

 پرداخت کسور بازنشستگی ، خدمات درمانی ، مالیات و بیمه عمر

 ثبت کلیه اسناد مالی در دفتر روزنامه و کل

 ثبت کلیه اسناد مالی در نرم افزار رایانه ( روزنامه – کل – معین )

 پرداخت حقوق و مزایای ماهانه پرسنل شهرداری

 تهیه تراز آزمایشی ماهانه

 تهیه مغایرتهای بانکی بصورت ماهانه

 اخذ چک از مؤدیان بابت تقسیط بدهی آنان به شهرداری

 ثبت اسناد دریافتی در دفاتر مربوطه و نرم افزار رایانه

 وصول چکهای اخذ شده

 برات چکهای مربوطه به شعب بانکها در شهرستانها و پیگیری لازم در خصوص وصول آنها

 صدور مفاصا حساب در خصوص چکهای وصول شده و ارائه آنها به دوایر مختلف شهرداری

 صدور سند انتقال بر روی کلیه چکها

 بایگانی نامه های کمیسیون ماده ۷۷ به تفکیک نوع بدهی

 تهیه پاسخ نامه های واصله

 شرکت در جلسات توجیهی و سمینارها

 پاسخگویی به مراجعین

 کمک مالی به امور ورزشی شهرداری و سایر رشته های ورزشی شهرستان به استناد مجوزهای قانونی

 محاسبه کل درآمد و هزینه شهرداری