افزایش پهنه تجاری با اصلاح طرح تفصیلی شهر کوهبنان

 

💢 یکی دیگر از اقدامات مفید

افزایش پهنه تجاری با اصلاح طرح تفصیلی شهر کوهبنان

 

✨حجه الاسلام و المسلمین خالداری سخنگوی شورای شهر کوهبنان:

 

🔻صدور پروانه واحد تجاری براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است ؛در پهنه هایی که محیط تجاری تعریف شده قابلیت احداث واحد تجاری وجود دارد و در پهنه های مسکونی و غیر کاربری تجاری لب خیابانها و بولوارها این امکان وجود ندارد.

 

🔻برخی از مالکان در پهنه های مسکونی لب خیابانها و بولوارها تمایل به احداث واحد تجاری دارند اما طبق طرح تفصیلی این امکان وجود نداشت زیرا بر اساس طرح تفصیلی امکان افزایش پهنه و واحد تجاری را برای شهر کوهبنان ضروری ندانسته بودند و در برخی معابر چون بولوار صدوقی،بولوار عصمتیه ،بولوار شهداو…اکثر معبر طرح مسکونی در نظر گرفته شده بود.

 

🔻 با توجه به مراجعات مردم و اعتراض به این موضوع، جهت گره گشایی از مشکلات مردم،اعتراض به بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شهر کوهبنان که افزایش پهنه تجاری را ضروری ندانسته بودند و پهنه ها را بیشتر مسکونی در نظر گرفته بودند به مشاور طرح تفصیلی اعلام شد.

 

🔻 بعد از طی فرآیندی و تشکیل چند جلسه و در نهایت تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ استانداری ،تاییدیه ها و مجوزهای قانونی لازم اخذ شد و طرح تفصیلی شهر کوهبنان اصلاح گردید و امکان احداث و افزایش واحد تجاری در پهنه های مسکونی و زراعی لب خیابانها و بولوارها بر مبنای متراژ معینی و موقعیت ملک طبق قانون امکان پذیر شده است.

 

📝 روابط عمومی شورای اسلامی شهر کوهبنان