احمد محمدی شهردار کوهبنان:زبان هنر بسیار ماندگار و در راستای رفع آسیب های اجتماعی و افزایش شادی و نشاط جامعه موثر است
احمد محمدی شهردار کوهبنان:زبان هنر بسیار ماندگار و در راستای رفع آسیب های اجتماعی و افزایش شادی و نشاط جامعه موثر است

⚡نمایشنامه خوانی “شب بی پایان فاخته” با اجرای گروه تئاتر تاخت با حضور دکتر احمد محمدی شهردار و هنرمندان و هنردوستان در محل سالن سینما کوهبنان برگزار شد.

🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در پایان این نمایشنامه خوانی ضمن اشاره به معضلات جامعه بیان داشت: متاسفانه در جامعه کنونی شاهد بسیاری از آسیب های اجتماعی چون خشونت ،افسردگی،خودکشی و…  هستیم که در راستای پیشگیری و رفع این آسیب ها باید چاره اندیشی شود.

🔶ایشان افزود: آگاه سازی مردم در زمینه آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد که یکی از راه های بیان پیام های آموزنده در این زمینه، کارهای فرهنگی و هنری است.

🔶احمد محمدی اظهار داشت: پیامی که از زبان هنر بیان می شود آموزنده، ماندگار و تاثیرگذارتر خواهد بود بنابراین کارهای هنری که آسیب های اجتماعی را به تصویر می کشد و در راستای رفع آن و افزایش شادی و نشاط مردم موثر واقع می گردد،بسیار ارزشمند است.

📝واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری کوهبنان