آگهی مناقصه زیباسازی و بهسازی پارک مقبره آخوند(فاز دوم)

بسمه تعالی

شهرداری کوهبنان در نظر دارد فاز دوم عملیات بهسازی پارک مقبره آخوند (پارک مشاهیر) شامل محوطه سازی ٰ؛ زیر سازی؛ فرش موزائیک ؛ و … را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای از طریق انتشار اسناد خزانه به مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران و شرکتهای دارای رتبه بندی ۴ و ۵ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید. لذا ازکلیه اشخاص حقوقی دعوت میشود با واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۸۸۰۰۰۵۵۷۰۷ نزد بانک سپه شعبه کوهبنان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه   ۲/ ۱۱/ ۹۸ جهت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه و تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ باارائه ضمانت نامه بانکی  شرکت درمناقصه بمبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهادات خودرا به دبیرخانه تحویل نمایند ضمنا بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ۹۸/۱۱/۱۲ میباشد.

 

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *