آگهی مزایده حضوری

به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر،شهرداری کوهبنان در نظر دارد ۱۵ قطعه زمین مسکونی واقع در کوهبنان شهرک امام رضا(ع) را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند ،لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۳۰۰۲۱۳۱۰۲ نزد بانک سپه و ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال راس ساعت ۸ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ به واحد مالی شهرداری مراجعه و در مزایده حضوری شرکت نمایند.

 

ضمنا به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه و قیمت های غیر واقعی ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 

تلفن های تماس:۳۳۴۹۲۵۶۶-۳۳۴۹۲۶۴۴

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *