آموزش آتش نشانی

 

💢 ارائه آموزش های مقدماتی به نیروهای پایگاه ۱۱۵ توسط واحد آتش نشانی شهرداری کوهبنان

 

✨ منصور رمضانی مسئول واحد آتش نشانی شهرداری کوهبنان:

 

🔸 امروز به همت واحد آتش نشانی شهرداری کوهبنان، آموزش های مقدماتی جهت افزایش مهارت و آمادگی به موقع برای نیروهای پایگاه ۱۱۵ ارائه شد .

 

 

 

✳️لینک کانال شهر و شهروند در ایتا👇

 

https://eitaa.com/joinchat/417857767C85dfe69874

 

 

📝 روابط عمومی شه رداری کوهبنان